22 maart, Wereldwaterdag: PepsiCo en drinkwaterbedrijven investeren in hergebruik van water in Veurne

Veurne, 21 maart 2012 - Ter gelegenheid van Wereldwaterdag op 22 maart 2012 kondigen PepsiCo, de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne –Ambacht (IWVA) en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) aan dat zij zullen samenwerken op een grootschalig waterzuiveringsproject in de Lay’s productievestiging Veurne, waarmee 60% van het water zal kunnen worden hergebruikt. De bouw zal starten in het najaar van 2012. Dit waterconservatieproject zal in belangrijke mate bijdragen tot de bescherming van de grondwatervoorraden in Vlaanderen. Het totaalbedrag van de investering betreft bijna een half miljoen euro.

 

Chipsproductie en waterverbruik

In Veurne produceert PepsiCo chips en snacks van Lay’s, Doritos en Smiths voor de Europese markt. De afgelopen 15 jaar slaagde de Veurnse vestiging erin om aanzienlijke verbeteringen aan te brengen op het vlak van milieu. Zo werd het elektriciteitsverbruik met 30% teruggebracht en het gasverbruik met ruim 20%. Ondanks het feit dat ook de waterconsumptie per kilo geproduceerd product met 40% werd gereduceerd, wordt jaarlijks toch nog ongeveer 300.000 m³ water gebruikt. In haar streven om voortdurend milieuvriendelijker te functioneren, heeft PepsiCo nu met IWVA en VMW een contract afgesloten voor een waterfiltratieinstallatie waarmee ongeveer 60% van dit water zal kunnen worden hergebruikt. Het zal voornamelijk gaan om het spoelwater dat wordt gebruikt om de aardappelen te wassen. PepsiCo Veurne  zal op deze manier minstens 180.000 m³ water besparen, wat overeenkomt met het jaarlijks watergebruik van 4.400 Vlamingen.

 

De installatie

Voor het eerst in Vlaanderen werken twee drinkwaterbedrijven samen om een water-op-maat-project te realiseren. De VMW en IWVA staan in voor de bouw, de prefinanciering en de exploitatie van de waterbehandelingsinstallatie. PepsiCo Veurne krijgt de garantie dat het water aan de strengste eisen voor drinkwaterkwaliteit voldoet. De installatie wordt gevoed met water dat eerst de bestaande waterzuivering van PepsiCo Veurne heeft doorlopen. De bijkomende waterbehandeling voor hergebruik is opgebouwd uit een ultrafiltratie en een ééntraps omgekeerde osmose. Bij omgekeerde osmose wordt het water door een membraan met minuscule poriën gepompt. Het water vloeit door het membraan en de overmaat aan mineralen wordt tegengehouden. De VMW en IWVA zullen drinkwater leveren op basis van water dat uit de waterzuivering vloeit. De leveringscapaciteit bedraagt 215.000 m³/jaar proceswater met drinkwaterkwaliteit. PepsiCo Veurne, dat vorig jaar nog het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen mee onderschreef, versterkt met dit initiatief zijn rol als West-Vlaams Ambassadeur ondernemen.

 

PepsiCo en water, elders

- In 2007 bepaalde PepsiCo dat het tegen 2015, 20% minder water zal  verbruiken per kilo geproduceerd product, ten opzichte van 2006. Vandaag zitten we op een verbruik dat reeds meer dan 20% lager ligt dan in 2006. Meer info

- PepsiCo tekende het UN Global Compact Water Mandate waarmee het zich verbindt tot verantwoordelijk waterbeheer. Meer info

- In verschillende ontwikkelingslanden ondersteunt PepsiCo projecten waarmee vandaag al 1 miljoen mensen toegang krijgen tot veilig drinkwater. In 2015 moet dit toenemen tot 3 miljoen mensen. Meer info

 

 

Over PepsiCo BeLux

Met bekende sterke merken als 7UP, Alvalle, Doritos, Duyvis, Lay's, Looza, Pepsi, Quaker, Snack a Jacks, Smiths en Tropicana staat PepsiCo BeLux in de Top 7 van voedingsmiddelenbedrijven. In België zijn er voor PepsiCo BeLux bijna 900 mensen werkzaam in drie vestigingen waarvan twee productiesites. In Veurne werken ongeveer 480 mensen, waarmee PepsiCo Veurne een belangrijke werkgever is voor de provincie West-Vlaanderen.

Wereldwijd zijn werknemers van PepsiCo verbonden door een gezamenlijke visie op duurzame groei, Performance with Purpose. Daartoe investeren we in een gezonde toekomst voor mens en omgeving. En dat leidt volgens ons ook tot een succesvollere toekomst voor PepsiCo. Wij bieden een breed scala voedingsmiddelen en dranken dat is aangepast aan de lokale smaak; wij beperken onze milieu-impact zo veel mogelijk door innovatie, energie- en waterbesparing en minimaal gebruik van verpakkingen; wij bieden onze medewerkers een prettige werkomgeving en wij respecteren en ondersteunen de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn, ook in de vorm van investeringen. PepsiCo bekleedt sinds dit jaar de nummer één positie in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) in de Food and Beverage Supersector, binnen de drankensector bekleedt PepsiCo de nummer één positie voor een derde opeenvolgend jaar. Meer informatie : www.pepsico.com en www.pepsico.be.

 

Over de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) is een integraal waterbedrijf, actief aan de Westkust, dat zowel instaat voor drinkwaterproductie- en distributie als voor het verzamelen en zuiveren van rioolwater. Door de ligging is de vraag erg seizoensgebonden. De IWVA beschikt over 2 eigen winningen en nog eens 4 pompstations en een watertoren om aan de wisselende vraag aan drinkwater te voldoen. In 2011 bedroeg het drinkwaterverbruik  4,8 miljoen kubieke meter; tweederde daarvan werd ingevuld via eigen productie.

De IWVA kan terugblikken op een lange ervaring met hergebruik. In juli 2002 werd gestart met de behandeling van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen, beheerd door Aquafin. Dankzij de doorgedreven zuivering via opeenvolgend ultrafiltratie en omgekeerde osmose wordt heel zuiver water geproduceerd dat geïnfiltreerd  wordt in de duinwaterwinning van St-André te Koksijde. Daardoor werd duurzaam grondwaterbeheer verwezenlijkt. In 10 jaar zal ongeveer 20 miljoen kubieke meter geïnfiltreerd zijn, wat bijna 40% is van de drinkwaterbehoefte.

 

Over de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is een integraal waterbedrijf dat diensten levert binnen de hele waterketen. Via een netwerk van 31.000 kilometer leidingen bedient het ruim 2,8 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten. Dit maakt de VMW tot het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. De VMW beschikt over 75 grondwaterwinningen en 4 oppervlaktewaterwinningen, samen goed voor een productie van 138,25 miljoen m3 in 2011.

De VMW is met dit project voor PepsiCo niet aan haar proefstuk toe. Eerder ontwikkelde ze al proceswaterinstallaties voor voedingsbedrijven als Rousselot, Farm Frites, Incopack, Citrique, Bravi en Marine Harvest Pieters en in andere sectoren voor o.a.Taminco, EOC  en Spano.

 

***

Meer informatie over PepsiCo: Japo Ouwerkerk, tel: +31-30-247 38 11

Meer informatie over de IWVA : Rika Driessens, tel: +32-58-533-838

Meer informatie over de VMW: Kathleen De Schepper, tel: +32-2-238 96 14

PB-PepsiCo-wereldwaterdag.doc

DOC - 42 Kb

PepsiCo_Water_Report_FNL.pdf

PDF - 2.4 Mb

Lian Verhoeven

LV Communications

Over Bebble

Bebble is a 3.0. PR and Communications partner getting your press, blogger and stakeholder relations on track where and when needed on a consumer, corporate, brand or 360° level. Get in touch with Ilse Lambrechts via + 32 476 98 11 55, [email protected] or @bebbleboutit